dimecres, 28 de març de 2007

El diàleg com a eina per conèixer els nostres fills i filles i a nosaltres mateixos

EL dia 22 de març de 2007, a 1/4 de 6 de la tarda es va fer una xerrada al nostre centre. La ponent era la Núria Ribera, psicòloga que col·labora amb el programa "L'Aventura de la vida" Ens va dir que calia buscar uns espais de temps per poder parlar amb els nostres fills. Que és important no tenir pressa, que és bo escoltar de debò, allò que se'n diu una escolta activa.
També ens va parlar de la comunicació assertiva. Aspectes importants com resumir per a fer més entenedor allò que el teu fill et vol explicar, parafrasejar, que seria repetir allò que t'han explicat amb d'altres paraules, saber trobar el moment més adequat per iniciar el diàleg, saber calmar o apaivagar aquell fet que ens confessen, no jutjar amb precipitació...són coses que com a pares i mares hem de tenir en compte a l'hora de parlar amb els nostres fills i filles.
Finalment ens va parlar de la importància de la comunicació gestual. Les mirades, el contacte físic, el to de la veu, el somriure... formen part de l'expressió corporal, una eina facilitadora de la comunicació entre les persones.
Va sobtar la idea del contagi emocional. Va explicar-nos que igualment com els virus, les emocions que es generen en l'acte comunicatiu es poden transmetre i cal fer-ho per afavorir la relació entre tots.
Les persones que van assistir a la xerrada van valorar-la positivament i es va encetar un col·loqui interessant.