dimecres, 27 de febrer de 2008

A EI FEM CONVERSA

L’espai de conversa a l’educació infantil

La conversa és , possiblement, la forma més antiga d’organització dels intercanvis comunicatius orals.

Enguany, al cicle d’educació infantil hem iniciat amb la col.laboració de la logopeda del CREDA un treball sobre el llenguatge oral que anomenem espai conversa.

La conversa, a l’escola, té unes característiques específiques que la fan diferent de qualsevol conversa espontània, per això cal que planifiquem i organitzem bé aquest espai.

L’ Espai Conversa el duem a terme cada dimecres al matí i hi dediquem aproximadament ¾ d’hora. Ens organitzem en cinc grups de nens i nenes de 3, 4 i 5 anys ja que valorem com a molt important el model de parla oral que els alumnes més grans donen als més petits.

Parlem de temes que escollim entre tots, que ens fan riure, que ens fan por, que desconeixem o que dominem molt, temes que ens preocupen, que ens criden l’atenció... A vegades també en parlem amb les nostres famílies.

Amb aquest treball pretenem aprendre a : explicar les coses de manera que els altres ens entenguin , saber escoltar els altres, respectar totes les opinions i tenir uns actitud participativa.

Igualment com aprenem a caminar ens cal aprendre a conversar. D’aquesta manera, parlant i escoltant, creixem com a persones i gaudim més de la companyia dels altres.